Bảng chấm công mới nhất

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Bảng chấm công mới nhất và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

CÔNG TY

Đ/C

BẢNG CHẤM CÔNG THÁNG 1 NĂM 2020


Bảng chấm công mới nhất

................................, Ngày ........ tháng ............. năm 2020

Giám đốc                                                      Kế toán                                                      Người lập biểu

BẢNG CHẤM CÔNG THÁNG 2 NĂM 2020


Bảng chấm công mới nhất

................................, Ngày ........ tháng ............. năm 2020

Giám đốc                                                      Kế toán                                                      Người lập biểu

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật