Bản trường trình mất giấy tờ

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Bản trường trình mất giấy tờ và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

BẢN TƯỜNG TRÌNH

(V/v mất giấy tờ)

Kính gửi: ............................................................................................................

Tôi tên: .................................. Sinh Ngày: ..................................................

CMND số: .....................Cấp ngày: .................... Tại: ..............................

Thường trú tại:...................................................................................................

Chức vụ: .............................................................................................................................

Nay tôi làm bản tường trình về việc bị mất giấy tờ ............. như sau:

Lý do:...................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Vậy nay tôi làm bản tường trình này kính mong ................ xem xét giúp tôi để tôi được nhận.

Tôi xin cam kết những nội dung tường trình trên là đúng sự thật và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người làm tường trình

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật