Giải câu 2 trang 26 SGK GDCD lớp 12

Thế nào là vi phạm pháp luật? Nêu ví dụ?

Thế nào là vi phạm pháp luật? Nêu ví dụ?

 

GỢI Ý LÀM BÀI

-   Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

-                     Ví dụ: An là học sinh lớp 11. Một hôm do dậy muộn, An cố tình đi ngược đường một chiều để đến lớp cho kịp giờ. Ở đây, An đã vi phạm vào luật hành chính mà cụ thể là Luật An toàn giao thông đường bộ của nhà nước.

Các bài học liên quan
Câu 6 trang 26 SGK GDCD lớp 12
Câu 1 trang 42 SGK GDCD lớp 12
Câu 2 trang 42 SGK GDCD lớp 12

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 12 mới cập nhật