Giải câu 3 trang 31 SGK GDCD lớp 12

Em hãy lựa chọn phương án trả lời đúng trong các câu sau đây...

Em hãy lựa chọn phương án trả lời đúng trong các câu sau đây:

Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí là:

a.  Công dân ở bất kì độ tuổi nào vi phạm pháp luật đều bị xử lí như nhau.

b.  Công dân nào vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị, đều phải chịu trách nhiệm kỉ luật.

c.  Công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lí theo quy định của pháp luật.

d.  Công dân nào do thiếu hiểu biết về pháp luật mà vi phạm pháp luật thì không phải chịu trách nhiệm pháp lí.

GỢI Ý LÀM BÀI

Chọn đáp án: C. Công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lí theo quy định của pháp luật.

Các bài học liên quan
Câu 3 trang 42 SGK GDCD lớp 12
Câu 4 trang 42 SGK GDCD lớp 12
Câu 5 trang 42 SGK GDCD lớp 12
Câu 7 trang 43 SGK GDCD lớp 12
Câu 9 trang 43 SGK GDCD lớp 12
Câu 6 trang 43 SGK GDCD lớp 12

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 12 mới cập nhật