Giải câu 6 trang 43 SGK GDCD lớp 12

Pháp luật thừa nhận bình đẳng trong kinh doanh có vai trò quan trọng như thế nào đối với người kinh doanh và xã hội?

Pháp luật thừa nhận bình đẳng trong kinh doanh có vai trò quan trọng như thế nào đối với người kinh doanh và xã hội?

Gợi ý làm bài:

-         Người kinh doanh được bảo vệ quyền lợi chính đáng sẽ tự tin hơn, hăng say vui vẻ làm việc, phát triển mạnh mẽ hơn.

-         Kinh doanh phát triển thúc đẩy xã hội phát triển.


Các bài học liên quan
Câu 4 trang 53 SGK GDCD lớp 12
Câu 5 trang 53 SGK GDCD lớp 12
Câu 1 trang 66 SGK GDCD lớp 12
Câu 2 trang 66 SGK GDCD lớp 12
Câu 4 trang 66 SGK GDCD lớp 12

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 12 mới cập nhật