Giải câu hỏi lý thuyết 4 - SGK Trang 27 Địa lí 10-

Dựa vào hình 7.3 (SGK trang 27), cho biết 7 mảng kiến tạo lớn là những mảng nào?

Dựa vào hình 7.3 (SGK trang 27), cho biết 7 mảng kiến tạo lớn là những mảng nào?

Lời giải:

7 mảng kiến tạo lớn: Mảng Thái Bình Dương, mảng Ấn Độ - Ô-xtrây-li-a, mảng Âu - Á, mảng Phi. mảng Bắc Mĩ. mảng Nam Mĩ, mảng Nam Cực.

Các bài học liên quan
Bài 1 trang 34 sgk địa lí 10

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 10 mới cập nhật