Đề kiểm tra kì 1 môn Địa Lý 10 có đáp án trường THPT Thuận Thành 1 năm 2015

Gửi các em học sinh “Đề kiểm tra kì 1 môn Địa Lý 10 có đáp án trường THPT Thuận Thành 1 năm 2015”. DayHocTot.com hy vọng nó sẽ giúp các em học và làm bài tốt hơn.

Đề thi kiểm tra học kì 1 môn Địa Lý lớp 10 có đáp án rất hay của trường THPT Thuận Thành – Bắc Ninh năm học 2015 – 2016. Đề gồm 3 câu tự luận. 

1. (3,5 điểm)

a. Trình bày khái niệm sinh quyển.

b. Phân tích được ảnh hưởng của nhân tố khí hậu và đất đến sự phát triển và phân bố của sinh vật.

2. ( 3 điểm)

Chứng minh rằng dân số thế giới tăng nhanh và sự phát triển dân số không hợp lí ở các nước đang phát triển gây ra những hậu quả gì về kinh tế – xã hội và môi trường.

3, (3,5 đểm)
Cho bảng số liệu:

Năm

1990 2000 2005

2010

Dân số thế giới 5292,0 6037,0 6477,0 6892,0
Trong đó: Số dân thành thị 2275,0 2716,0 3112,0 3446,0

Dân số và số dân thành thị của thế giới giai đoạn 1990- 2010
(Đơn vị triệu người)

a. Tính tỉ lệ dân thành thị của thế giới giai đoạn 1990 – 2010 ( Đơn vị %)

b. Vẽ biểu đồ cột thể hiện số dân thành thị của thế giới trong giai đoạn 1990 – 2010

c. Nhận xét và giải thích về sự thay đổi số dân và tỉ lệ dân thành thị của thế giới trong giai đoạn trên.


ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN ĐỊA 10

1.

a. Trình bày khái niệm sinh quyển.(0,5đ)
Sinh quyển là một quyển của Trái Đất, trong đó có toàn bộ sinh vật sinh sống.
b. Phân tích được ảnh hưởng của nhân tố khí hậu và đất đến sự phát triển và phân bố của sinh vật.
– Khí hậu:
+ Ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển và phân bố của sinh vật thông qua nhiệt độ, nước, độ ẩm không khí và ánh sáng.(0,5đ)
+ nhiệt độ: Mỗi loài thích nghi với một giới hạn nhiệt nhất định. (0,5đ)
+ Nước và độ ẩm không khí: vùng có điều kiện nhiệt ẩm thuận lợi sinh vật phát triển mạnh và ngược lại. (0,5)
+ Ánh sáng quyết định quá trình quang hợp của cây xanh. (Dẫn chứng)(0,5)
-Đất
+ Các đặc tính lí hóa và độ phì của đất ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của thực vật. (0,5)
+Nêu ví dụ. (0,5)

2. (3 điểm)

a. Chứng minh rằng dân số thế giới tăng nhanh.
– Số dân thế giới ngày càng lớn, trung bình mỗi năm dân số thế giới tăng thêm khoảng 80 triệu người. (0,5 đ)
– Thời gian dân số tăng thêm 1 tỉ ngày càng ngắn lại ( dẫn chứng) (0,5 đ)
– Thời gian dân số tăng gấp đôi cũng được rút ngắn lại ( dẫn chứng) (0,5 đ)
b.
– Về kinh tế: Làm chậm tốc độ tăng trưởng và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế,….          (0,5 đ)
– Về xã hội: Vấn đề việc làm luôn gay gắt, chất lượng cuộc sống thấp,…              (0,5 đ)
– Về môi trường: Tài nguyên cạn kiệt, môi trường ô nhiễm,….  (0,5 đ)

3. (3 điểm)

a) Tính tỉ lệ dân thành thị của thế giới giai đoạn 1990 – 2010 ( Đơn vị %) (1đ)

Năm 1990 2000 2005 2010
Tỉ lệ dân thành thị 43,0 45,0 48,0 50,0

b) (1,5 điểm)

– Vẽ đúng dạng cột
– Chia tỉ lệ chính xác, hợp lí, độ rộng các cột bằng nhau
– Có đủ tên biểu đồ

c) (1,5 điểm)
Nhận xét
+ Số dân thành thị tăng lên 1,5 lần
+ Tỉ lệ dân thành thị tăng từ 43,0 lên 50%
– Giải thích: Kết qả của quá trình đô thị hóa thế giới, đặc biệt là ở các nước đang phát triển.

Các đề thi và bài kiểm tra lớp 10 khác

Bài học nổi bật nhất

Top 10 trường học nổi bật

Đề thi lớp 10 mới cập nhật