Giải bài 1 trang 24 sgk Địa lí lớp 10

Hãy giải thích câu tục ngữ Việt Nam: Đêm tháng năm, chưa nằm đã sáng Ngày tháng mười, chưa cười đã tối.

Hãy giải thích câu tục ngữ Việt Nam:

                Đêm tháng năm, chưa nằm đã sáng

                Ngày tháng mười, chưa cười đã tối.

Hướng dẫn giải:

Nước ta nằm ở bán cầu Bắc. Mùa hạ (đêm tháng năm) ngày dài hơn đêm. Mùa thu (ngày tháng mười) ngày ngắn đêm dài.

Các bài học liên quan
Bài 1 trang 28 sgk địa lí 10

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 10 mới cập nhật