Đề kiểm học kì 1 lớp 10 môn Địa trường THPT Mỹ Bình năm 2016

DayHocTot.com xin gửi tới các em học sinh “Đề kiểm học kì 1 lớp 10 môn Địa trường THPT Mỹ Bình năm 2016”. Hy vọng nó sẽ giúp các em học và làm bài tốt hơn.

dayhoctot.com đã cập nhật đề thi học kì 1 lớp 10 môn Địa lí của trường THCS&THPT Mỹ Bình năm 2016. 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN

TRƯỜNG THCS VÀ THPT MỸ BÌNH

      ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 – 2016

MÔN: ĐỊA LÝ   – KHỐI: 10

CHƯƠNG TRÌNH: CƠ BẢN – HỆ:PT

Thời gian làm bài: 45 phút. ( Không kể thời gian phát đề)

1(2,0đ): Các nhân tố địa thế, thực vật và hồ đầm có ảnh hưởng như thế nào tới chế độ nước sông? Ở nước ta, nguồn tiếp nước chủ yếu cho sông ngòi là yếu tố nào? Vì sao?

2(2,0đ): Trình bày khái niệm và nguyên nhân của quy luật địa đới. Quá trình đô thị hóa có những đặc điểm gì?

3(4,0đ): Nêu vai trò của nguồn lực đối với phát triển kinh tế. Ngành sản xuất nông nghiệp có những đặc điểm gì?

4(2,0đ):

Diện tích, dân số các châu lục năm 2005

Châu lục Diện tích (triệu km2) Dân số (triệu người)
Châu Phi 30,3 906
Châu Mĩ 42,0 888
Châu Á 31,8 3920
Châu Âu 23,0 730
Châu Đại Dương 8,5 33

a/ Tính mật độ dân số các châu lục năm 2005 (người/km2).

b/ Vẽ biểu đồ cột thể hiện mật độ dân số các châu lục năm 2005. Nhận xét.


ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN VẬT LÝ LỚP 10

1: Các nhân tố địa thế, thực vật và hồ đầm có ảnh hưởng như thế nào tới chế độ nước sông?

– Địa thế: ảnh hưởng đến tốc độ dòng chảy; ở miền núi, nước sông chảy nhanh hơn ở đồng bằng.

– Thực vật: giúp điều hoà chế độ nước sông, giảm lũ lụt.

– Hồ, đầm: điều hoà chế độ nước sông.

*Ở nước ta, nguồn tiếp nước chủ yếu cho sông ngòi là yếu tố nào? Vì sao.

Nước mưa. Vì nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.

 

 

0.5đ

 

0.25đ

0.25đ

 

1.0đ

2: Trình bày khái niệm và nguyên nhân của quy luật địa đới.

– Là sự thay đổi có quy luật của tất cả các thành phần địa lí và cảnh quan địa lí theo vĩ độ (từ xích đạo đến cực).

– Nguyên nhân: do dạng hình cầu của Trái Đất và bức xạ Mặt trời.

*Quá trình đô thị hóa có những đặc điểm gì?

– Dân cư thành thị có xu hướng tăng nhanh

– Dân cư tập trung vào các thành phố lớn và cực lớn

– Phổ biến rộng rãi lối sống thành thị

 

0.5đ

 

0.5đ

 

0.25đ

0.5đ

0.25đ

3: Nêu vai trò của nguồn lực đối với phát triển kinh tế.

– Vị trí địa lí: tạo thuận lợi hoặc gây khó khăn cho việc trao đổi, tiếp cận hay cùng phát triển giữa các vùng trong một nước, giữa các quốc gia với nhau; góp phần định hướng có lợi nhất trong phân công lao động quốc tế.

– Nguồn lực tự nhiên là cơ sở tự nhiên của quá trình sản xuất.

– Nguồn lực kinh tế – xã hội: có vai trò quan trọng để lựa chọn chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước trong từng giai đoạn.

*Ngành sản xuất nông nghiệp có những đặc điểm gì?

– Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và không thể thay thế được.

– Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là cây trồng và vật nuôi

– Sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ.

– Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc chặt chẽ vào điều kiện tự nhiên.

– Trong nền kinh tế hiện đại, nông nghiệp trở thành ngành sản xuất hàng hóa.

 

1.0đ

 

 

0.5đ

0.5đ

 

 

0.5đ

0.25đ

0.25đ

0.5đ

0.5đ

4: a/ Tính mật độ dân số các châu lục năm 2005 (người/km2).

– Châu Phi: 30 người/km2

– Châu Mĩ: 21 người/km2

– Châu Á: 123 người/km2

– Châu Âu: 32 người/km2

– Châu Đại Dương: 4 người/km2

b/ Vẽ biểu đồ cột thể hiện mật độ dân số các châu lục năm 2005.

– Vẽ biểu đồ đúng, chính xác, thẩm mĩ.

– Thiếu tên biểu đồ.

– Thiếu đơn vị.

– Không ghi số liệu trên đầu cột.

– Chia sai tỉ lệ 1 cột.

– Chia tỉ lệ trục tung sai không chấm điểm biểu đồ.

* Nhận xét:

– Nhìn chung, mật độ dân số các châu lục năm 2005 có sự chênh lệch: cao nhất là châu Á (123 người/km2), thấp nhất là châu Đại Dương (4 người/km2).

0.5đ

 

 

 

 

 

 

1.0đ

-0.25đ

-0.25đ

-0.25đ

-0.25đ

 

 

0.5đ

 

 

Các đề thi và bài kiểm tra lớp 10 khác

Bài học nổi bật nhất

Top 10 trường học nổi bật

Đề thi lớp 10 mới cập nhật