Giải bài 8 - Trang 20 - SGK Vật lí 11

Điện trường đều là gì ?

8. Điện trường đều là gì ?

Bài làm.

Điện trường đều là điện trường có vecto điện trường tại mọi điểm đều có cùng phương, chiều và độ lớn, đường sức điện là những đường thẳng song sing và cách đều.

Các bài học liên quan
Bài 12 - Trang 21 - SGK Vật lí 11
Bài 13 - Trang 21 - SGK Vật lí 11

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 11 mới cập nhật