Đề Kiểm tra học kì 1 môn Lý lớp 11: Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí?

Gửi các em học sinh Kiểm tra học kì 1 môn Lý lớp 11: Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí?. DayHocTot.com hy vọng nó sẽ giúp các em học và làm bài tốt hơn.

[Môn Lý  lớp 11] Đề cuối học kì 1 môn Vật lí lớp 11 của trường THPT Trung Giã năm 2016.

1: Điện dung của tụ điện không phụ thuộc vào:

A. Bản chất của hai bản tụ.

B.Khoảng cách giữa hai bản tụ.

C.Chất điện môi giữa hai bản tụ.

D.Hình dạng, kích thước của hai bản tụ.

2: Một tụ điện phẳng gồm hai bản tụ có diện tích phần đối diện là S, khoảng cách giữa hai bản tụ là d, lớp điện môi có hằng số điện môi e, điện dung của tụ điện được tính theo công thức:

cau-2

3: Phát biểu nào sau đây là không đúng  khi nói về cách mạ một huy chương bạc?

A. Dùng anốt bằng bạc.
B.Đặt huy chương ở giữa anốt và catốt.

C.Dùng muối AgNO3.
D.Dùng huy chương làm catốt.

4: Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí

A. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.

B.tỉ lệ với khoảng cách giữa hai điện tích.

C.tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.

D.tỉ lệ với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.

5: Một tụ điện có điện dung 500 (pF) được mắc vào hiệu điện thế 100 (V). Điện tích của tụ điện là:

A. q = 5.10-2 (mC).
B.q = 5.10-4 (C).

C.q = 5.104 (pC).
D.q = 5.104 (nC).

6: Có hai điện tích điểm q1 và q2, chúng đẩy nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. q1.q2 < 0.
B.q1< 0 và q2 > 0.

C.q1> 0 và q2 < 0.
D.q1.q2 > 0.

7: Câu phát biểu nào sau đây chưa đúng?

A.Đường sức của điện trường tĩnh không khép kín

B.Đường sức của điện trường bao giờ cũng là đường thẳng.

C.Các đường sức của điện trường không cắt nhau.

D.Qua mỗi điểm trong điện trường chỉ vẽ được một đường sức

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện âm là vật đã nhận thêm êlectron.

B.Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện âm là vật thừa êlectron.

C.Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện dương là vật đã nhận thêm các ion dương.

D.Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện dương là vật thiếu êlectron.

Tải về bản đầy đủ: 


 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN VẬT LÍ 1 – THPT TRUNG GIÃ 2016

dapan-li-11

Các đề thi và bài kiểm tra lớp 11 khác

Bài học nổi bật nhất

Top 10 trường học nổi bật

Đề thi lớp 11 mới cập nhật