Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lý 11 – trường THPT Thuận Thành 1 năm 2015 có đáp án

Gửi các em học sinh “Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lý 11 – trường THPT Thuận Thành 1 năm 2015 có đáp án”. DayHocTot.com hy vọng nó sẽ giúp các em học và làm bài tốt hơn.

Đáp án và Đề kiểm tra học kì 1 môn Lý lớp 11 của trường THPT Thuận Thành 1.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH
Đề Kiểm Tra Học Kì 1

Môn: Vật Lý – Lớp 11

Thời gian làm bài 45 phút

1: (2 điểm)

Nêu nội dung và viết biểu định luật Jun – Len – xơ?

2. ( 2 điểm)

Công của lực điện đường làm di chuyển một điện tích giữa hai điểm có hiệu điện thế U = 2000 V là A = 1 J. Tính độ lớn  của diện tích đó?

3. (2 điểm).

Cho điện tích có độ lớn 10n
C.Xác định cường độ điện trường tại điểm cách điện tích 10cm trong chân không.

4: (2 điểm)

Một bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat, có điện trở là 5 Ω. Anốt của bình bằng bạc và hiệu điện thế đặt vào hai điện cực của bình là 20V. Tính khối lượng của bạc bám vào catốt sau 32 phút 10 giây. Biết A = 108 g/mol và n = 1.

5: (2.0 điểm)

Cho mạch điện như hình 2. Trong đó E = 1,2V, r = 0,5 Ω, R1 = R3 = 2 Ω, R2 = R4 = 4 Ω. Tính:

a.Cường độ dòng điện qua mạch chính?

b.Hiệu điện thế UAB ?

2015-12-22_222857

———- HẾT ———-

Đáp án và hướng dẫn chấm điểm đề kiểm tra HK1

Môn Vật Lý 11

1. (2 điểm)

Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua thì tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, tỉ lệ thuận với điện trở của dây dẫn và thời gian dòng điện chạy qua. (1điểm)

Công thức: Q = I2.R.t , trong đó:

I là cường độ dòng điện, đơn vị Ampe (A)

R là điện trở, đơn vị Ôm (Ω)

t là thời gian dòng điện chạy qua dây dẫn, đơn vị giây (s).

Q là nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn, đơn vị Jun (J). (1 điểm)

2. (2điểm)

Viết được công thức A = q. U   (1đ)

=> q = 5.10-4C         (1đ)

3. 

Viết công thức: (1đ)

2015-12-22_223519

Tính được E = 9. 103 V/m.   (1đ)

4. 

Tính được cường độ dòng điện trong mạch I = 4A. (0,5đ)

Áp dụng công thức Faraday m = It      (0,5đ)

Khối lượng m = 8,64g          (1điểm)

5.  

a. Viết được sơ đồ mạch, tính điện trở của mạch ngoài R = 6 Ω  (0,5đ)

Tính cường độ dòng điện trong mạch I = 0,2 A  (0,5đ)

b) UAB = UAN + UNB. Tính được UAN = 0,2 V; UNB = 0,8 V (0,75đ)

Thay vào UAB = 1 V (0,25đ)

Các đề thi và bài kiểm tra lớp 11 khác

Bài học nổi bật nhất

Top 10 trường học nổi bật

Đề thi lớp 11 mới cập nhật