Giải câu 1. Trang 16 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Nêu một ứng dụng CSDL của một tổ chức mà em biết

Nêu một ứng dụng CSDL của một tổ chức mà em biết?

Trả lời:

Chương trình Quản lý điểm của học sinh trường THPT được xem là một ứng dụng cơ sở dữ liệu. Chương trình Quản lý sách Thư viện cũng là một ứng dụng cơ sở dữ liệu.

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 12 mới cập nhật