Giải câu 4. Trang 33 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Có những cách nào để tạo đối tượng trong Access

Có những cách nào để tạo đối tượng trong Access

Trả lời:

Những cách tạo đối tượng trong Access: dùng các mẫu tạo sẵn bằng thuật sĩ (wizard), tự thiết kế hoặc kết hợp thuật sĩ và tự thiết kế.

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 12 mới cập nhật