Đề Thi kì 1 Toán 6 có đáp án tuyển chọn năm 2017: Hai lớp 6A và 6B tham gia phong trào “Tết trồng cây”.

Gửi các em học sinh Thi kì 1 Toán 6 có đáp án tuyển chọn năm 2017: Hai lớp 6A và 6B tham gia phong trào “Tết trồng cây”.. DayHocTot.com hy vọng nó sẽ giúp các em học và làm bài tốt hơn.

Kì thi học kì 1 sắp tới gần, đây là thời điểm quan trọng để các bạn học sinh lớp 6 ôn tập và củng cố lại kiến thức. Mời các bạn tham khảo Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2017 – 2018 có đáp án vừa được sưu tầm và đăng tải

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI KÌ 1

MÔN: TOÁN – LỚP 6

NĂM HỌC 2017 – 2018

Câu I (2,0 điểm)

1.Cho 2 tập hợp: A = dht_x ∈ N/ 15 chia hết cho x và x < 10 và B = dht_x ∈ Z/ -3 ≤ x < 4

a/ Viết tập hợp A và B bằng cách liệt kê các phần tử.

b/ Cho M = A ∩ B. Tìm tập hợp M.

2. Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần:

-100 ; 6 ; 0 ; -18 ; 52

Câu II (3,5 điểm)

1. Thực hiện phép tính ( tính nhanh nếu có thể)

a)  50 – [(24 – 14).40 + 42] : 32              b) (-203) + (-97)

c) 24. 136 + 14.24 – 24.150

2. Tìm x :

a/ 2x – 3 = 7                 b/ (4x – 2). 62 = 3.63

c/ 7x – 5x = 52 – 3.|5|

Câu III (2,0 điểm)

       Hai lớp 6A và 6B tham gia phong trào “Tết trồng cây”. Mỗi em trồng được nhiều hơn 2 cây và số cây mỗi em trồng được đều như nhau. Kết quả lớp 6A trồng được 132 cây, lớp 6B trồng được 135 cây. Hỏi mỗi em trồng được bao nhiêu cây?

Câu IV (2,0 điểm)

Trên tia Ox vẽ hai điểm A, B sao cho OA = 4cm, OB = 8cm.

1. Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không? Vì sao?

2. Tính độ dài đoạn thẳng AB? Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không?

3. Gọi I là trung điểm của AB. Tính OI?

Câu V (0,5 điểm)

 Tìm số tự nhiên n nhỏ nhất, biết rằng khi chia n cho 3; 5; 7 được số dư lần lượt là 2; 4; 6.

——– HẾT ——–

LỜI GIẢI VÀ BIỂU ĐIỂM

 

Các đề thi và bài kiểm tra lớp 6 khác

Bài học nổi bật nhất

Top 10 trường học nổi bật

Đề thi lớp 6 mới cập nhật