Đáp án và đề kiểm tra học kì 1 lớp 6 môn Sinh 2017: Tế bào ở những bộ phận nào có khả năng...

Gửi các em học sinh “Đáp án và đề kiểm tra học kì 1 lớp 6 môn Sinh 2017: Tế bào ở những bộ phận nào có khả năng...”. DayHocTot.com hy vọng nó sẽ giúp các em học và làm bài tốt hơn.

Mời thầy cô và các em tham khảo đề thi học kì 1 môn Sinh lớp 6 năm học 2017 – 2018 có đáp án chi tiết. Chúc các em thi tốt.

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1

MÔN: SINH – Lớp 6

Năm học 2017 – 2018

A- TRẮC NGHIỆM ( 5 ĐIỂM)

* Em hãy khoanh tròn vào chữ cái ( a,b, c ..) đầu câu đúng  các câu sau :

1. Có hai loại rễ chính là: Rễ cọc và

a. Rễ chùm b. Rễ con      c. Rễ phụ        d. Rễ bé

2. Cấu tạo trong của thân non gồm hai phần chính là:

a. Vỏ và biểu bì    b. Vỏ và trụ giữa       c. Biểu bì và thịt vỏ      d. Vỏ và bĩ mạch

3. Có 3 loại thân chính là: Thân đứng, thân leo và ….

a.Thân bị       b. Thân mềm      c. Thân cột       d. Thân cỏ

4. Thân đứng bao gồm các cây như:

a. Chè, mít, rau má b. Chè, mít, cà phê     c. Chè, mồng tơi     d. Chè, mướp, mít

5. Cấu tạo trong của phiến lá gồm biểu bì v

a. Thịt lá, gân lá b. Thịt lá, mạch rây           c. Thịt lá, lỗ khí       d. Thịt lá, bĩ mạch

6. Thịt lá có chức năng chính là:

a. Vận chuyển nước      b. Chế tạo chất hữu cơ    c. Trao đổi khí        d. Hứng ánh sáng

7. Chức năng gân lá là:

a. Vận chuyển cc chất b. Trao đổi khí    c. Thoát hơi nước   d . Chế tạo chất hữu cơ

8. Có hai hình thức sinh sản sinh dưỡng chính là:

a. Tự nhiên và rễ, thân, lá   c. Con người và chiết, ghép

b. Tự nhiên và do con người d. Chiết, ghép, nhân giống

9. Gân cành, chiết cành là hình thức sinh sản sinh dưỡng do:

a. Con người b. Tự nhiên       c. Lai tạo        d. Nhân giống

10. Các hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên thường gặp như:

a. Rễ, hoa, quả    b. Rễ, thân, lá    c. Rễ, quả, hạt                d. Rễ, thân, cành

11. Tế bào ở những bộ phận nào có khả năng phân chia?

a. Mô phân sinh    b. Mô nâng đỡ           c. Mô che chở                d. Mô mềm

12. Rễ cọc bao gồm các cây như:

a. Chè, lúa, ngô b. Chè, cà phê            c. Chè, ổi, hành              d. Chè, lúa, mít

13. Rễ chùm gồm các cây như:

a. Lúa, ngô, sả  b. Chè, cà phê              c. Chè, ổi, hành            d. Chè, lúa, mít

14.Thân dài ra do sự phân chia tế bào ở mô:

a. Phân sinh lá     b. Phân sinh ngọn           c. Phân sinh thân            d. Phân sinh cành

15. Thế nào hoa đơn tính?

a. Hoa chỉ có nhị hoặc nhuỵ   c. Hoa có tràng, nhị, nhuỵ

b. Hoa có đủ cả nhị và nhuỵ  d. Hoa có nhị, nhuỵ,  đài

B- TỰ LUẬN( 5 Điểm)        

 Câu 1 (1,5 điểm): Tế bào ở những bộ phận nào có khả năng phân chia? Quá trình phân bào diễn ra như thế nào? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 2 (1,5 Điểm): Nêu các bước làm tiêu bản biểu bì cà chua.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Câu 3 (1 Điểm): Nêu khái niệm quang hợp? Viết sơ đồ quang hợp?

……………………………………………………………………………………………………………….

 

Câu 4 ( 1 Điểm)  Những bộ phận nào của hoa là quan trọng nhất? Vì sao?

__________ HẾT ____________

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Các đề thi và bài kiểm tra lớp 6 khác

Bài học nổi bật nhất

Top 10 trường học nổi bật

Đề thi lớp 6 mới cập nhật