Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Tiếng Việt – Trường Tiểu học Lê Lợi

Gửi các em học sinh “Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Tiếng Việt – Trường Tiểu học Lê Lợi”. DayHocTot.com hy vọng nó sẽ giúp các em học và làm bài tốt hơn.

Đề thi và hướng dẫn chấm đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Tiếng Việt – Trường Tiểu học Lê Lợi.

ĐỀ BÀI

I. CHÍNH TẢ: (20 phút)

1) Bài viết: Trên chiếc bè

( Tiếng Việt 2 – Tập I/ trang 34)

     ( Viết từ:  “Những anh gọng vó …. váng cả mặt nước.” )

2) Bài tập: Điền vào chỗ trống vẫn uôc hay uôt.

–  bạch t …..                     rét b……

–  con ch…..                     b…… dây

II. ĐỌC THÀNH TIẾNG: ( mỗi em không quá 2 phút)

( học sinh bốc thăm chọn một trong số các bài sau)

1) Ngày hôm qua đâu rồi?            ( TV 2/ trang 10 – đọc 3 khổ thơ đầu)

2) Phần thưởng                            ( TV 2/  trang 13 – đọc đoạn 2)

3) Bạn của Nai Nhỏ                     ( TV 2/  trang 22 – đọc đoạn 4)

4) Gọi bạn                                    ( TV 2 / trang 28 – đọc cả bài)

5) Bím tóc đuôi sam                     ( TV 2 / trang 31 – đọc đoạn 2)


HƯỚNG DẪN CHẤM TIẾNG VIỆT 2 – KSCL Đầu năm

I. CHÍNH TẢ ( 5 điểm)

1) Bài viết: 4 điểm

– Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn: 4 điểm.

– Mỗi lỗi  chính tả trong bài ( sai, lẫn phụ âm đầu hoặc vần, dấu thanh, lỗi viết hoa…)  trừ 0,5 điểm.

– L­ưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ, trình bày bẩn: bị trừ không quá 1 điểm toàn bài.

2)  Bài tập: 1 điểm

Đúng mỗi từ cho 0,25 điểm

II. ĐỌC THÀNH TIẾNG ( 5 điểm)

+ Đọc đúng, lưu loát các tiếng, từ:                 ( 1,5 điểm )

+ Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ, phát âm đúng:  (1,5 điểm)

+ Giọng đọc bư­ớc đầu có diễn cảm phự hợp với nội dung bài:        (1 điểm)

+ C­ường độ, tốc độ đọc đạt yêu cầu ( không đọc quá to hoặc quá nhỏ, tốc độ khoảng  60 tiếng/1 phút).    (1 điểm)

Các đề thi và bài kiểm tra lớp 2 khác
Giải bài tập các môn học lớp 2

Bài học nổi bật nhất

Top 10 trường học nổi bật

Đề thi lớp 2 mới cập nhật