Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2015

Gửi các em học sinh “Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2015”. DayHocTot.com hy vọng nó sẽ giúp các em học và làm bài tốt hơn.

Đề thi và hướng dẫn chấm, đáp án khảo sát chất lượng đầu năm cho các em học sinh lớp 1 lên lớp 2. Đề khảo sát môn Tiếng Việt.

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

 MÔN : TIẾNG VIỆT –  LỚP 2 ( 40 phút )

NĂM HỌC 2014 – 2015

   I/ Kiểm tra viết : ( 10 điểm)

1. Chính tả: ( 7 điểm) Tập chép bài “Loài cá thông minh” SGK trang 147 sách Tiếng Việt 2 tập 2.

2. Bài tập: ( 3 điểm) Em chọn vần thích hợp để điền vào chỗ trống?

 g hay gh    :         ……ép cây             …..ói bánh

ân hay uân :        h……..chương        ph……. trắng

  c  hay k    :          ……ú mèo            dòng …..ênh


Hướng dẫn chấm điểm

TẬP CHÉP: ( 7 điểm )

– Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, đúng cỡ chữ, trình bày sạch, đẹp : 5 điểm.

– Bài không mắc lỗi chính tả nhưng chữ viết chưa rõ ràng, trình bày chưa sạch, đẹp trừ 1 điểm toàn bài.

– Trong bài viết cứ mắc 01 lỗi chính tả ( sai, lẫn phụ âm đầu hoặc vần, dấu thanh, không viết hoa đúng quy định) trừ 0,5 điểm.

BÀI TẬP: (3 điểm) : Mỗi vần điền đúng 0,5 điểm

 g hay gh    :         ….gh..ép cây             …g..ói bánh

ân hay uân :        h….uân….chương        ph….ấn… trắng

  c  hay k    :          …c…ú mèo            dòng …k..ênh

Các đề thi và bài kiểm tra lớp 2 khác
Giải bài tập các môn học lớp 2

Bài học nổi bật nhất

Top 10 trường học nổi bật

Đề thi lớp 2 mới cập nhật