Đề Kiểm tra trắc nghiệm cuối học kì 1 môn GDCD 11: Nguồn lực có vai trò thế nào đối với công nghiệp hóa,...

DayHocTot.com xin gửi tới các em học sinh Kiểm tra trắc nghiệm cuối học kì 1 môn GDCD 11: Nguồn lực có vai trò thế nào đối với công nghiệp hóa,.... Hy vọng nó sẽ giúp các em học và làm bài tốt hơn.

[Có đáp án] đề kiểm tra học kì 1 môn GDCD lớp 11 của trường THPT Trung Giã.

1: Sản xuất của cải vật chất giữ vai trò nào đến sự tồn tại của xã hội ?

A. Cơ sở.
B.Đòn bẩy.
C.Động lực.
D.Điều kiện.

2: Yếu tố nào sau đây quyết định mọi hoạt động của xã hội?

A. Sự phát triển sản xuất.

B.Sản xuất của cải vật chất.

C.Đời sống vật chất, tinh thần.

D.Khoa học – công nghệ.

3: Sự tác động của con người vào tự nhiên biến đổi các yếu tố tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình gọi là:

A. Quá trình khai thác .

B.Sảnxuất và khai thác.

C.Sảnxuất của cải vật chất.

D.Quá trình sảnxuất.

4: Hoạt động có mục đích, có ý thức của con người làm biến đổi những yếu tố của tự nhiên gọi là

A. Lao động.
B.Hoạt động.

C.Tác động.
D.Sản xuất của cải vật chất.

5: Giá trị của hànghóa là:

A. Laođộng xã hội của người sảnxuất kết tinh trong hàng-hóa.

B.Laođộng của người sảnxuất hànghóa.

C.Laođộng của người sản.xuất được kết tinh trong hànghóa.

D.Laođộng xã hội của người sản.xuất hànghóa.

6: Lí do giá cả của một loại hàng-hóa có trên thị trường tăng là :

A. Cung = cầu.
B.Cung > cầu.

C.Cung < cầu.
D.Cung ≥ cầu.

7: Nguồn lực có vai trò thế nào đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

A. Động lưc của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

B.Điều kiện tiên quyết của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

C.Quyết định tốc độ và kết quả của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

D.Quyết định tốc độ của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Câu 8: Các vật phẩm được trở thành hàng.hóa khi nào ?

A. Do lao-động tạo ra và thông qua mua bán..

B.Do lao-động tạo ra, thông qua mua bán và có công dụng nhất định.

C.Thông qua mua bán.

D.Có công dụng nhất định và thông qua mua bán..

9: Toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào trong quá trình sản-xuất là

A. Sản-xuất của cải vật chất.

B.Hoạt động kinh tế.

C.Lao động.

D.Sức laođộng.

10: Giá trị xã hội của hàng/hóa được xác định bởi:

A. Thời gian laođộng cá biệt của người sảnxuất ra hàng.hóa tốt nhất.

B.Thời gian lao.động cá biệt của người sảnxuất ra nhiều hàng hóa tốt nhất.

C.Thời gian lao.động xã hội cần thiết.

D.Thời gian lao.động hao phí bình quân của mọi người sản-xuất hànghóa.

Xem, tải về bản đầy đủ 40 câu: 


ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN GDCD 11 – THPT TRUNG GIÃ 2016

dap-an-gdcd

Các đề thi và bài kiểm tra lớp 11 khác

Bài học nổi bật nhất

Top 10 trường học nổi bật

Đề thi lớp 11 mới cập nhật