Mẫu đơn xin học bổng

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Mẫu đơn xin học bổng và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

MẪU ĐƠN XIN HỌC BỔNG

Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

ĐƠN XIN HỌC BỔNG: ..................................

Học kỳ: ...........Năm học: ................../..............

***

Kính gửi: -......................................................

-......................................................

-......................................................

I. SƠ LƯỢC VỀ BẢN THÂN:

- Họ tên: .............................................................Ngày sinh:...................................................

- Hộ khẩu thường trú: ..............................................................................................................

........................................................................................................................................................

- Số CMND: ..................................Ngày cấp ............................ Nơi cấp .............................

- Sinh viên lớp: .........................................MSSV:......................................................................

- Khoa: ............................................................Trường:.................................................................

- Số điện thoại:............................................................................................................................

- Điểm trung bình học kỳ I năm học: ................../................(vừa qua):....................................

- Điểm trung bình học kỳ II năm học: ................/................(vừa qua):....................................

- Địa chỉ nơi trọ:.......................................................................................................................

II. HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH: (Sinh viên ghi rõ chi tiết về hoàn cảnh kinh tế gia đình hiện nay)

- Họ và tên cha:...................................................................................Tuổi:..................................

- Nghề nghiệp:...........................................................................................................................

- Họ và tên mẹ:....................................................................................Tuổi:...................................

- Nghề nghiệp:.........................................................................................................................

- Địa chỉ cha mẹ:........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- Tài sản: ruộng, vườn và các cơ sở hoạt động có thu khác:.................................

.......................................................................................................................................................

- Thu nhập bình quân hằng tháng:...................................................................................

- Tên họ, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, thu nhập của anh, chị, em ruột:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

III. LÝ DO XIN HỌC BỔNG: (Sinh viên trình bày thêm về mức độ khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt hiện tại, mục đích sử dụng tiền học bổng )

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Ghi chú: Nếu gia đình thuộc diện nghèo thì nộp kèm bản sao giấy chứng nhận hộ nghèo.


Sinh viên ký tên

(Ghi rõ họ, tên)__________________________

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG:Mẫu 2

Mẫu đơn xin học bổng

1. Thông tin sinh viên

Họ và tên: .....................................................................Giới tính:..........................................

Ngày sinh: .....................................................................Nơi sinh:..............................................

Số điện thoại liên hệ: .................................................Email:............................................

Hộ khẩu thường trú:.........................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Nơi tạm trú:...................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Mã số sinh viên:.................………………………Lớp:………………............... Khoa:.............................

.............................................................................................................................................................

- Sinh viên các khoá tuyển sinh (dành cho sinh năm thứ 2,3,4):…………………………….

Điểm TBC học kỳ gần nhất: ……………………………… Điểm tích lũy:…………………

(có bảng điểm kèm theo bản in hoặc photo) Điểm rèn luyện: ………… Xếp loại:………….

- Sinh viên các khoá tuyển sinh (dành cho sinh viên năm nhất): ………………….………..

Tổng điểm trúng tuyển: …………………….……… Điểm ưu tiên:………………………..

Kết quả học tập 3 năm THPT (học lực, hạnh kiểm):

Lớp 10: Học lực:………………………….…… Hạnh kiểm:…………………………….….

Lớp 11: Học lực:………………………………. Hạnh kiểm:…………………………….….

Lớp 12: Học lực:……………………….……… Hạnh kiểm:…………………………….….


1.1. Thành tích cá nhân (nếu có)

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

1.2. Các hình thức khen thưởng đã nhận trong năm học trước (nếu có)

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

2. Hoàn cảnh gia đình

2.1. Quan hệ gia đình (Bố mẹ, anh chị em, những người đang chung sống)

Tên thành viênQuan hệNghề nghiệpThu nhập/1 nămGhi chú
1
2
3
4
5
6
7
8

2.2. Thuộc diện

Mẫu đơn xin học bổng

- Thuộc diện khác: .................................................................................................

Tôi xin cam kết những điều khai trên là hoàn toàn đúng sự thật.

......................, ngày ..... tháng ..... năm 20…

(Ký và ghi rõ họ tên)


THƯ XIN HỌC BỔNG

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật