Bài thu hoạch đổi mới phong cách thái độ phục vụ đối với người bệnh

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Bài thu hoạch đổi mới phong cách thái độ phục vụ đối với người bệnh và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

BÀI THU HOẠCH

Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế

1. Thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-SYT ngày 02/6/2015 của Bộ Y tế về “đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Là nhân viên công tác tại phòng Tổ chức Hành chính, theo chức trách, nhiệm vụ được giao tôi đã thực hiện ký cam kết với Trưởng phòng về các nội dung: Ứng xử khi thi hành nhiệm vụ, Ứng xử với đồng nghiệp, Ứng xử đối với người bệnh, người nhà người bệnh. Qua quá trình thực hiện, với công việc được giao tôi cùng các đồng nghiệp tại Bệnh viện đã góp phần nhỏ bé vào công cuộc đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Cụ thể:

- Với nhiệm vụ quản lý hệ thống thông tin của Bệnh viện: tôi đã tham mưu, xây dựng, triển khai nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT thông tin trong bệnh viện, đổi mới công tác quản lý điều hành và quản lý khám chữa bệnh.

- Với nhiệm vụ được giao là thư ký Hội đồng thi đua khen thưởng, tôi đã phối hợp với thường trực Hội đồng phát động phong trào thi đua thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy tắc ứng xử, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, triển khai các chuyên đề về thực hiện đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng các tiêu chí thi đua gắn với các nội dung của Quyết định 2151/QĐ-BYT. Qua đó biểu dương khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể thực hiện tốt đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

- Chấp hành và thực hiện đúng các nội dung đã cam kết với Trưởng phòng về “đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Bản thân luôn có thái độ tích cực, chủ động trong công việc. Báo cáo kịp thời với cấp trên quản lý trực tiếp để có biện pháp giải quyết công việc. Tích cực tham mưu về các lĩnh vực được phân công giải quyết, được phụ trách. Luôn tôn trọng ý kiến của đồng nghiệp, đồng thời phát huy tinh thần tự chủ, dám chịu trách nhiệm. Trong giao tiếp ứng xử hàng ngày, bình tĩnh khi nảy sinh mâu thuẫn để tìm ra nguyên nhân xử lý. Xưng hô đúng mực ở nơi làm việc. Sắp xếp góc làm việc gọn gàng, ngăn nắp. Bảo quản và sử dụng đúng quy định đối với các thiết bị nơi làm việc; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng của đơn vị theo quy định; Thường xuyên học tập, nghiên cứu nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp, ứng xử. Trong ứng xử với đồng nghiệp: Lắng nghe và tôn trọng ý kiến của đồng nghiệp để thống nhất cách làm việc và phối hợp công việc đạt hiệu quả cao nhất; Không cản trở, né tránh, đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho người khác trong quá trình làm việc; Góp ý chân thành nếu thấy đồng nghiệp làm sai, hoặc chưa đúng trong công việc. Không bè phái, chia rẽ nội bộ, cục bộ, địa phương. Tôn trọng, đoàn kết, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ đồng nghiệp và không đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm của mình cho đồng nghiệp. Đối với người bệnh, người nhà người bệnh: Thân thiện khi tiếp xúc với người bệnh, người nhà người bệnh. Sẵn lòng chỉ dẫn cho người bệnh và người nhà người bệnh. Không lạm dụng công việc, nghề nghiệp, vị trí công tác để vụ lợi từ người bệnh, đại diện người bệnh;

2. Các biện pháp để phong trào đổi mới của khoa phòng, Bệnh viện triển khai có hiệu quả hơn.

Đề phong trào triển khai có hiệu quả hơn, theo tôi cần đẩy mạnh một số các nội dung sau:

Nghiên cứu đổi mới quy trình khám bệnh phù hợp với thực tế, giảm thời gian chờ đợi khám bệnh và chờ nhận kết quả cận lâm sàng.

Đẩy mạnh hoạt động truyền thông trong và ngoài bệnh viện về các quy định của bảo hiểm y tế, các chế độ chính sách về KCB, quy trình thủ tục KCB, nội quy bệnh viện, nghĩa vụ và trách nhiệm của người bệnh... để tăng cường sự hợp tác của người bệnh trong sử dụng dịch vụ KCB tại bệnh viện.

Tiếp tục phát động phong trào thi đua thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy tắc ứng xử, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Khen thưởng kịp thời, nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Tăng cườn đầu tư cơ sở hạ tầng, đổi mới cơ chế hoạt động; xây dựng Bệnh viện “xanh - sạch - đẹp”;

Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra đột xuất để các hoạt động đi vào thực chất.

Lãnh đạo Bệnh viện cần quan tâm và xử lý các kiến nghị của người bệnh, người nhà người bệnh về những ý kiến chân thực để phát triển Bệnh viện.

Việc triển khai đổi mới phong cách thái độ phục vụ cũng sẽ được gắn liền với việc nâng cao đời sống vật chất và mức thu nhập cho cán bộ y tế; nâng cấp cơ sở vật chất, môi trường làm việc tại các bệnh viện; đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại... có chế độ khuyến khích, đãi ngộ tốt đối với nhân viên làm việc có năng lực, hiệu quả, đạt hiệu xuất lao động.

Xây dựng và triển khai tốt đề án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức, tài chính...

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật