Giải câu 35 trang 22 SGK Đại số 10 Nâng cao

Điền dấu “x” vào ô trống thích hợp

Điền dấu “x” vào ô trống thích hợp

Giải

a) Sai

b) Đúng

 

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 10 mới cập nhật